Informatie en Participatie Platform

Posted on Posted in projecten

In het collegeprogramma “Samen Doen!” zet de gemeente Haarlem in op participatie, gebiedsgericht werken, transparantie, efficiënte bedrijfsvoering, een nieuwe bestuursstijl en digitalisering van de dienstverlening.

Bovenstaande vraagt om het slim gebruiken en delen van informatie. De gemeente beheert een schat aan informatie verdeeld over vele interne bronnen waaronder de basisregistraties. Het is de uitdaging van de gemeente Haarlem deze informatiebronnen optimaal beschikbaar te maken voor de inwoners, organisaties, bedrijven en bezoekers van de stad, de gemeentelijke interne en externe dienstverlening, beleidsontwikkeling en participatie.

Het platform Informatie en Participatie Platform (IPP) is een basisplatform voor de invulling van deze ambities tot een open- en participatieve manier van informatiedeling in de stad en bouwt voort op het in 2015 in gebruik genomen open data platform.

Klik hier om de applicatie te bekijken.