RZA-gids jeugd

Posted on Posted in projecten

Als asielzoeker kun je in Nederland in de meeste gevallen geen zorgverzekering afsluiten. Hiervoor heb je namelijk een geldig Nederlands paspoort of een verblijfsvergunning nodig. Maar voor asielzoekers die (nog) geen verblijfsvergunning hebben, bestaan er andere regelingen om toch voor een vergoeding voor zorg in aanmerking te komen.

RZA-gids voor Jeugdhulp

In 2015 is er veel veranderd in de zorg. Verschillende onderdelen van Jeugdhulp die onder de Zorgverzekeringswet en AWBZ vielen zijn opgenomen in de Jeugdwet. Voor regulier verzekerden komt bijna alle Jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. Voor asielzoekers zullen de meeste vormen van Jeugdhulp vanaf 2015 vergoed (blijven) worden vanuit de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA).

In opdracht van Menzis COA Administratie B.V. (MCA) – uitvoerder van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) – en in samenwerking met Object Vision, is de RZA-gids voor Jeugdhulp ontwikkeld.

Bekijk de web-app

De RZA-gids voor Jeugd is bedoeld om makkelijk en snel zorgaanbieders te vinden in de buurt van een adres of azielzoekerscentrum (AZC). Minderjarige asielzoekers kunnen zo, conform deze regeling, terecht bij zorgaanbieders die een overeenkomst hebben afgesloten met MCA.

Voor de techneuten

Deze webapplicatie is gebouwd met AngularJS & OpenLayers3 en aangedreven door PostGIS & GeoServer. Geocoderen gebeurd op basis van de BAG met GeoDMS, dit is een doorlopend proces.