Object Vision Map Gallery

Posted on Posted in Uncategorized

[:en]The Object Vision Map Gallery includes an extensive list of maps showing spatial planning topics. In cooperation with Objectvision, this website has been created to show the public their GeoDMS maps and modelling results. Maps are classified by themes.

objectvision_map1objectvision_map3objectvision_map4

Responsive web application built on Bootstrap & OpenLayers and powered by PostGIS & GeoServer.[:nl]De Object Vision Map Gallery bevat een uitgebreide lijst met kaarten over ruimtelijke ordening onderwerpen. Samen met Objectvision is deze website gemaakt om het publiek hun GeoDMS kaarten en modellering resultaten te laten zien. De kaarten zijn ingedeeld in thema’s.

objectvision_map1objectvision_map3objectvision_map4

Responsieve webapplicatie gebouwd met Bootstrap & OpenLayers en aangedreven door PostGIS & GeoServer.[:]